Turulung – Malul Turului

La sud-est de Turulung, pe malul Turului, cu ocazia extragerii lutului pentru arderea cărămizilor a fost descoperit un tezaur monetar, ascuns în pământ într-o oală modelată cu mâna. Au fost salvate 65 de monede din argint, care au fost bătute în a doua jumătate a sec. III. î. Chr. Monedele sunt imitaţii barbare după tetradrahmele lui Filip al II- lea şi Alexandru Macedon. Pe avers apare un cap uman (Zeus) cu părul în bucle şi cu barbă, pe cap o cunună de laur, pe avers un cal şi călăreţ.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.