Veliki Komiati - Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail”

În anul 1574, localitatea Veliki Komiate este deja menţionată ca parohie distinctă. Prima amintire a unei biserici în sat datează din 1751, când se menţionează edificiul construit din lemn. Biserica din piatră a fost realizată în anul 1790 şi dedicată Sfântului Arhenghel Mihail. În 1860, enoriaşii au hotărât construirea unui nou edificiu de cult, terminat abia în 1903.
Vechea biserică are o singură navă, încadrată de două abside semicirculare laterale, sanctuar cu închidere semicirculară şi un turn integrat în navă pe faţada de vest. Cele trei niveluri ale turnului sunt delimitate prin cornişe şi decoraţii realizate din tencuială. Deasupra uşii de pe faţada de vest s-a realizat o fereastră rectangulară. Turnul prevăzut cu lanternă are în partea superioară un acoperiş de formă octogonală. Cele două abside laterale sunt prevăzute cu câte o fereastră semicirculară.În interior, altarul este prevăzut cu o nişă care conţine inscripţia „1602”, probabil anul construirii bisericii anterioare, din lemn. În partea superioară a nişei este reprezentată Cina cea de Taină, imaginea principală a altarului.
    În cea de a doua jumătate a secolului XX, biserica, aflată pe atunci în stare de ruină, a fost renovată, păstrându-se totuşi în mare parte structura iniţială.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.