Turţ - Gospodărie

gospodariiGospodăria este specifică satelor răsfirate din comitatul Ugocea. Materialele de construcţie bazate pe lemn au fost transpuse în jurul anilor 1920 într-o variantă mai îngrijită, mai migăloasă din punct de vedere al execuţiei meşteşugăreşti. După modelul tradiţional, casa avea o fundaţie de piatră de râu, cu o talpă groasă de stejar care, ca o centură bine închegată, dădea nota de stabilitate viitoarei clădiri. Pereţii erau clădiţi pe nişte stâlpi verticali, între care se montau potici ciopliţi şi crăpaţi cu toporul şi cu barda, ulterior fiind tencuiţi (muruiţi cu lut). Stratul din interior şi exterior era văruit, culoarea exterioară fiind cea albastră (mierâie). Casele erau învelite cu şindrilă (şiţă), ulterior aceste învelişuri fiind înlocuite cu ţiglă. Casa se aşeza perpendicular pe uliţă, având camera curată în faţă, urmată de tindă, iar în spate camera de locuit, în spatele căreia era o cămară de alimente. Casa este prevăzută cu un târnaţ pe toată lungimea ei şi pe porţiunea din faţă. Stâlpii de susţinere sunt din lemn de stejar, tăiaţi la gater, ciopliţi şi strunjiţi cu motive geometrice decorative. Se preconizează ca această casă, situată pe strada principală a localităţii să fie păstrată in situ şi transformată în Casa Muzeu din Turţ.
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.