Bocicău

Satul Bocicău aparţine comunei Tarna Mare şi are 647 de locuitori. Apare pentru prima dată în documente în anul 1574. De la prima atestare documentară, aparţine domeniului cu centrul la Nyaláb (lângă Korolevo), aflat în proprietatea familiei Perényi. O descriere din anul 1796 caracterizează teritoriul satului drept sărac din punct de vedere al solurilor prielnice agriculturii, însă bogat în păduri de stejar. Din acest motiv, localnicii se îndeletniceau cu tăierea şi prelucrarea lemnului, care este una dintre cele mai importante surse de venit în regiune.
Cea mai importantă personalitate a Bocicăului este dr. Paul Augustin (1908-1989), preot în sat până în anul 1985. Personalitate de o mare putere intelectuală, acesta a urmat studiile la Roma, devenind doctor în Teologie. Ca preot, a iniţiat lucrări de renovare totală a edificiului de cult din Bocicău. A murit în anul 1989, mormântul său aflându-se în curtea bisericii ortodoxe din parohia pe care a slujit-o.


Monumente: