Bocicău - Biserica ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica ortodoxă din Bocicău a fost construită între anii 1901-1904, pe locul unei biserici din lemn anterioare, purtând hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”. Turnul care adăposteşte intrarea principală în biserică este precedat de un portic sprijinit de coloane cu arcade, alcătuit din trei corpuri cu acoperiş separat. Corpul din partea mediană, cu o înălţime mai mare, are în partea superioară o nişă circulară. De o parte şi de alta a uşii de intrare sunt pictaţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.Turnul cu ceas este prevăzut cu acoperiş sub formă de bulb de ceapă şi lanternă. În anul 1939 a fost renovată parţial faţada bisericii, distrusă în urma unui cutremur. Iconostasul a fost înlocuit în anii 1995-1996, odată cu întreaga pictură interioară. Tot atunci s-a construit turnul-clopotniţă. În patrimoniul parohiei se găsesc patru icoane pe sticlă (Sfânta Fecioară cu Pruncul, Masa Raiului, Sfântul Nicolae şi Sfânta Treime) de o valoare însemnată, datând din secolul al XVIII-lea.
În curtea bisericii se află mormântul preotului Paul Augustin, cea mai importantă personalitate a vieţii religioase din această zonă.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.