Cidreag - Biserica greco-catolică „Înălţarea Domnului”

Comunitatea greco-catolică din Cidreag a devenit parohie distinctă abia la începutul secolului al XX-lea. Tot în această perioadă a fost construită biserica din piatră, urmând modelul clasic: turn pe faţadă, două abside laterale şi sanctuar semicircular. Nava are boltă sferică. Podoaba bisericii este iconostasul, care provine din biserica anterioară din lemn. Marea majoritate a elementelor vechiului iconostas au fost refolosite, fiind aşezate într-o ramă nouă, ajustată la lărgimea mai mare a bisericii noi, precum şi la dimensiunile arcului de triumf. Au fost schimbate doar picturile ce reprezintă Cina cea de taină, Iisus Ierarh, Crucificarea şi icoanele Proorocilor. Au fost schimbate şi uşile diaconale. Iconostasul vechi şi rama, realizate în stil baroc târziu, au fost pictate în prima parte a secolului al XIX-lea, pictorul inspirându-se din iconostasul catedralei din Ujgorod. (TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.