Informaţii utile despre Patrimoniu

În cadrul programului Phare CBC Ro-Ucr 2005, Muzeul Judeţean Satu Mare a organizat în data de 22 septembrie 2008 un seminar de informare cu titlul Patrimoniul Cultural ca potenţial ştiinţific în context transfrontalier. Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor bisericeşti şi ai autorităţilor locale administratoare de patrimoniu asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile arheologice, istorice, etnografice puse la dispoziţia participanţilor în format multimedia au fost obţinute în urma cercetărilor bibliografice, de arhivă şi de teren din zona de nord a judeţului Satu Mare şi Transcarpatia, realizate în etapele anterioare. Reprezentanţii autorităţilor locale şi ai bisericii au fost informaţi de asemenea asupra cadrului legislativ în care se desfăşoară administrarea şi protejarea patrimoniului cultural, atât de către reprezentanţii Muzeului Judeţean Satu Mare şi ai partenerului ucrainean, cât şi de către reprezentanţi ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Satu Mare.

Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:

• Drd. George Vulturescu – Cuvânt de salut
• Dr. Viorel Ciubotă – Cuvânt de salut
•Prof. Univ. Dr. Ivan Vovcanici (Ucraina) – Legislaţia ucraineană pentru protejarea patrimoniului cultural-naţional
• Dr. Robert Gindele – Complexul dacic de la Malaya Kopanya
• Drd. Szilágyi Levente – Valori etnograce în context transfrontalier
• Conf. Univ. Dr. Mihai Zan (Ucraina) – Patrimoniul cultural din Transcarpatia. Pericole şi modalităţi de ocrotire. Perspective de cercetare
• Drd. Diana Iegar – Monumentele istorice în arhive documentare
• Drd. George Vulturescu – Protejarea culturii scrise, a creaţiei originale în judeţul Satu Mare
•Elena Bărnuţiu, Dr. Kiss Imola – Centrul istoric al oraşului Satu Mare – obiecte reprezentative pentru arhitectura transilvană de la cumpăna secolelor XIX–XX
• Drd. Gheorghe Toduţ – Consideraţii asupra reabilitării patrimoniului imobil în municipiul Satu Mare
•Mircea Drăgan – Intervenţii la faţade în zone protejate. Câteva consideraţii din punct de vedere al legislaţiei actuale
În cadrul programului Phare CBC Ro-Ucr 2004, Muzeul Judeţean Satu Mare a organizat trei seminarii de informare privind situaţia patrimoniului cultural din judeţul Satu Mare.1.    Turţ, 7 septembrie 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile arheologice, istorice, etnografice puse la dispoziţia reprezentanţilor bisericii au fost obţinute în urma cercetărilor  bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Drd. Liviu MARTA – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Dr. Liuba HORVAT, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 28 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii bisericilor au avut ocazia să angajeze discuţii cu specialiştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural ecleziastic. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului bisericesc păstrat încă în zonă.

2.    Turţ, 10 septembrie 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor administraţiei locale şi bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile istorice puse la dispoziţia participanţilor au fost obţinute în urma cercetărilor bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Drd. Liviu MARTA – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Dr. Liuba HORVAT, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 40 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii administraţiei locale şi bisericeşti din zona fostului comitat Ugocea au avut ocazia să angajeze discuţii cu specialiştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului păstrat încă în zonă.

3.    Turulung, 20. 09. 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile istorice puse la dispoziţia reprezentanţilor bisericii au fost obţinute în urma cercetărilor bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Dr. Robert GINDELE – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Drd. SZILÁGYI  Levente, TOTH Zoltán, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 30 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii bisericilor au avut ocazia să angajeze discuţii cu speciliştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului păstrat încă în zonă.

Întrebări frecvente     
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.