Cidreag

Cidreag face parte din comuna Porumbeşti, fiind menţionată în documente pentru prima dată în anul 1224. În evul mediu, proprietarii satului sunt nobilii din neamul Ákos, ramura cu centrul de domeniu la Cepa (Ucraina). Proprietarii nu şi-au avut rezidenţa în zona Cidreagului, astfel că satul se va popula treptat cu nobili mici, aceasta rămânând o caracteristică a aşezării în perioada premodernă.

Deşi conform izvoarelor documentare ultima năvălire a tătarilor din anul 1717 nu a provocat distrugeri majore în sat, localnicii păstrau încă în secolul al XIX-lea amintirea unei adevărate tragedii petrecute cu această ocazie. Mărturiile ulterioare evenimentului cu două secole relatează distrugerea totală a locuinţelor şi un număr uriaş de prizonieri. Chiar şi un nume de hotar, "Tatár nyáras", datând de la jumătatea secolului al XIX-lea, păstrează amintirea locului unde tătarii şi-au aşezat tabăra. Documentele vremii demitizează într-o anumită măsură legenda, vehiculând un număr de 13 prizonieri, dintre care 10 s-au întors la casele lor.
 

Monumente:

Arheologie: