Comlăuşa

Satul Comlăuşa, cu 836 de locuitori, aparţine comunei Batarci.  Este menţionat pentru prima dată în documente în anul 1378, ca sat românesc (possessio valachalis). Menţiunea documentară reflectă o stare de fapt, adică existenţa satului anterior acestei date. Totuşi, aşezarea s-a format cândva după anul 1319, când hotărnicirea realizată în zonă nu pomeneşte nimic despre existenţa satului. Pe tot parcursul evului mediu, localitatea aparţine domeniului Nyaláb şi proprietarilor acestuia, familia Perényi. Pe parcursul îndelungatei sale istorii, s-au stabilit la Comlăuşa şi rutenii, care au fost treptat asimilaţi şi au dispărut.
În anul 1907, administraţia austro-ungară decretează schimbarea denumirii oficiale a satului din Komlós în Ugocsakomlós, din cauza răspândirii pe care o avea denumirea iniţială pe teritoriul Ungariei.  
Unul dintre cele mai interesante şi în acelaşi timp atipice exemple de arhitectură populară îl constituie o casă construită în prima jumătate a secolului al XX-lea.  Compartimentarea interioară urmează modelul locuinţelor tradiţionale, însă târnaţul, situat pe latura lungă a casei, este sprijinit pe stâlpi circulari de dimensiuni uriaşe, dând casei aspectul unei curii nobiliare.

Monumente:

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.