Gherţa Mare

Satul Gherţa Mare, cu cei 1359 de locuitori, este cea de a doua localitate ca mărime din comuna Turţ. În anul 1315, teritoriul celor două Gherţe, care încă nu existau, împreună cu satul Turulung sunt conficate de rege de la Ştefan din neamul Ákos şi donate lui Toma, fiul lui Dionisie, strămoşul familiei Jánky. În prima parte a evului mediu, până în cea de a doua jumătate a secolului al XIV-lea întregul teritoriu menţionat aparţine comitatului Satu Mare. Prima atestare documentară a satului Gherţa datează din anul 1341, când regele ia înapoi moşia donată familiei Jánky. De această dată, dintre satele enumerate face parte şi Gherţa. Un an mai târziu, cu ocazia unei hotărniciri, avem menţiunea unei cetăţi în hotarul localităţii, al cărei castelan este comitele de Satu Mare. Sub administraţia cetăţii se aflau satele din împrejurime, printre care şi Turulung. Probabil în anul 1360, când moşia revine în proprietatea familiei Jánky, cetatea nu mai funcţionează. În 1393 este menţionată şi în documente ca ruină.
La sfârşitul secolului al XIV-lea, în 1378, când domeniul Nyaláb este donat Drăgoşeştilor, Gherţa şi Turulung figurează în lista satelor administrate de această cetate. Odată cu întreg domeniul, în anul 1405 cele două Gherţe ajung în proprietatea familiei Perényi, unde vor rămâne şi în secolele următoare.
Într-o descriere a satelor Ungariei, datând din anul 1796, se menţionează că ruinele cetăţii sunt încă vizibile în hotarul localităţii. În zilele noastre locul monumentului medieval nu este identificat cu precizie.
În hotarul localităţii există o carieră de piatră.

Monumente:

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.