Halmeu - Sit KIRALYDOMB

kiralydomb sitÎn punctul de hotar Királydomb habitatul prezintă un caracter aparte. Două grinduri vecine, foarte bine pronunţate au oferit adăpost oamenilor încă din epoca neolitică. Frumoasele vase cu picturi realizate în mod artistic reflectă o bunăstare generalizată, rezultat al cultivării intensive a pământurilor în acele vremuri. În epoca bronzului satul pe al cărui amplasament este actualmente vama a ocupat şi grindurile de la Kiralydomb. Săpăturile din anii 2002-2003 au scos la iveală o construcţie medievală, sesizabilă arheologic prin urma bârnelor de lemn care alcătuiseră pereţii. Foarte probabil că în această perioadă amplasamentul  a fost şi fortificat. Urma şanţului de fortificare a fost vizibilă pe parcursul a mai multe secole, şi probabil din această cauză localnicii au denumit amplasamentul „Dâmbul regelui”
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.