Localităţi

   

Băbeşti

Satul Băbeşti aparţine comunei Halmeu.

Batarci

Comuna Batarci este situată în partea nord-vestică a judeţului, aproape de graniţa cu Ucraina, la o distanţă de 52 km de  Satu Mare.

Bocicău

Satul Bocicău aparţine comunei Tarna Mare.

Cidreag

Cidreag face parte din comuna Porumbeşti, fiind menţionată în documente pentru prima dată în anul 1224.

Comlăuşa

Satul Comlăuşa, cu 836 de locuitori, aparţine comunei Batarci. 

Dobolţ

Localitatea Dobolţ aparţine comunei Halmeu şi are 348 de locuitori.

Drăguşeni

Satul Drăguşeni aparţine comunei Turulung. A fost înfiinţat pe vatra unui cătun mai vechi, numit Hódos, în anul 1920, de colonişti români din Maramureş. Cea mai însemnată clădire este biserica ortodoxă construită în 1939, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Localitatea a avut 1192 locuitori la ultimul recensământ. Există iniţiative privind despărţirea administrativă de Turulung şi formarea unei comune noi, Drăguşeni.

Fancikove

Satul Fancikove, cu 2209 locuitori, este situat pe malul drept al Tisei, la o distanţă de numai 8 km de Vinogradovo, pe drumul care leagă oraşul Ujgorod de centrul raional. 

Gherţa Mare

Satul Gherţa Mare, cu cei 1359 de locuitori, este cea de a doua localitate ca mărime din comuna Turţ.

Gherţa Mică

Aşezată în partea de est a zonei Ugocea, la poalele culmilor Palna şi Frasin, localitatea Gherţa Mică se învecinează spre est cu Călineşti Oaş, Lechinţa şi Coca, la sud-vest cu Livada şi Turulung-Vii, la vest cu Gherţa Mare, la nord cu Cămărzana.

Giula

Satul Giula, cu 1355 locuitori este situat la 20 km sud-est de centrul raional Vinogradovo, în imediata apropiere a graniţei cu România.

Halmeu

Comuna Halmeu, fostul centru de plasă din comitatul Ugocea se află la 32 km distanţă de Satu Mare pe şoseaua DN19, beneficiind şi de legătură feroviară cu reşedinţa judeţului. Fiind situată pe graniţa cu Ucraina, este singurul punct de trecere internaţională rutieră şi feroviară al frontierei româno-ucrainene din judeţ.

Hija

Kistarna (lb. maghiară), Tarna Mică (lb. română), Torna, Tharna (lb. latină)
Localitatea apare prima dată sub forma Kis Tarna, în veacul al XVII-lea, mai precis într-un document din anul 1629, însă acesta nu exclude faptul ca localitatea să datează cel puţin din secolul al XIV-lea, când apare menţionată localitatea Tarna românească (villa valachalis)

Korolevo

Localitatea este situată pe valea Tisei, la o distanţă de 10 km de oraşul Vinogradovo, într-un peisaj impresionant, dominat de înălţimile regiunii viticole Vinogradovo şi ale munţilor Oaşului.

Kriva

Este aşezată în zona de întâlnire munţilor Oaş cu marginea sudică a Văii Tisei, la 4 km de centrul raional Hust.

Malaja Kopanja

Este situată la poalele Muţilor Vinogradov, pe malul drept al Tisei, fiind despărţită prin Muntele Negru de centrul raional Vinogradov.

Mesteacăn

Localitatea Mesteacăn aparţine comunei Halmeu. A fost colonizată după primul război mondial cu familii din Maramureş pe vatra unui vechi cătun. Din 1956 este localitate separată, populaţia de astăzi fiind de 424 locuitori. Numărul locuitorilor din Halmeu Vii este de numai 24 persoane. Localitatea a căzut victima sistematizării comuniste a satelor, localnicii fiind mutaţi în Halmeu. 

Novoseliţa

Localitatea este aşezată în partea de sud-est a lanţului muntos Huta, la 22 de km distanţă de centrul raional Vinogradovo şi 8 km de Korolevo.

Porumbeşti

Comuna aparţinătoare cândva comitatului Ugocea se află în Câmpia Ugocei, în imediata apropiere a frontierei cu Ucraina.

Salanki

Localitatea se află la 18 km nord de Vinogradiv (Nagyszőllős), pe cursul pârâurilor Borza (Borzsa) şi Salva (Szalva), în zonă de şes.

Şirlău

Satul Şirlău aparţine comunei Batarci.

Tămăşeni

Satul Tămăşeni aparţine, din punct de vedere administrativ-teritorial, comunei Batarci, alături de Comlăuşa, Şirlău şi Batarci. Localitatea este situată în extrema nordică a judeţului Satu Mare, la frontiera cu Ucraina, în zona mărginită de munţii Oaşului.

Tarna Mare

Tarna Mare este comuna cea mai nordică a judeţului, situată la poalele Munţilor Oaş.

Turţ

Localitatea Turţ este cea mai mare comună a judeţului Satu Mare, având 8017 locuitori din care 6597 ortodocşi (82,28%), 915 penticostali (11,41%), 165 greco-catolici (2,06%), 105 adventişti (1,31%), 95 romano-catolici (1,18%), 60 iehovişti (0,75%) şi 80 atei (0,99%).

Turulung

Comuna se situează în Câmpia Ugocei, la confluenţa pârâului Turţ cu râul Tur, la o distanţă de 25 de km spre nord-est de reşedinţa judeţului, fiind traversată de o arteră rutieră importantă, drumul E81.

Turulung Vii

Turulung Vii aparţine comunei Turulung. A devenit localitate separată numai în anii ’50, până atunci făcând parte din localitatea Turulung. Satul se află la poalele unui deal cu o înălţime în jur de 500 m, primul promontoriu spre vest al Munţilor Oaşului, versanţii acestui deal fiind ideali pentru viticultură şi pomicultură. Biserica romano-catolică de aici s-a început în perioada comunistă, în anii ’80, dar s-a terminat numai în 1996. Are hramul Sfântei Fecioare Maria. Greco-catolicii au terminat construirea unei clopotniţe în 2005. La ultimul recensământ s-au înregistrat în sat 222 locuitori.

Valea Seacă

Satul Valea Seacă aparţine Tarna Mare.

Veliki Komiate

Localitatea este situată la nord de centrul raional Vinogradovo, în valea râului Borsova. Conform recensământului din 2001, populaţia numără 6744 de locuitori, din care 98% ucraineni, 1,5% rromi şi 0,5% maghiari.
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.