Informaţii utile despre Patrimoniu

ÎВ рамках програми Фаре СБС РO-УА 2005 р. (Phare CBC Ro-Ucr 2005) повітовий музей Сату-Маре 22 вересня 2008 року організував інформаційний семінар під назвою «Культурна спадщина як науковий потенціал міжнародного співробітництва».
Мета семінару - інформування представників церкви та місцевої влади щодо історичних цінностей, які є у їхній власності, або у власності адміністрації. Археологічні, історичні, етнографічні інформації, які  представили учасники у мультимедійному форматі, були отримані у результаті польових та наукових вивчень архівних матеріалів у північному ареалі  повіту Сату-Маре та Закарпатській області, проведених на попередніх етапах.
Представники місцевої влади та церкви були, також, поінформовані про законодавчі акти, в рамках яких проводиться  управління охороною культурної спадщини, представниками повітового музею Сату-Маре та українських партнерів, а також представниками Департаменту з питань культури, культів та спадщини Сату-Маре.

Були подані наступні документи, які інформують про культурну спадщину:


• Д-р. Георге Вултуреску –Вітальне слово

• Д-р. Віорел Чубота - Вітальне слово

• Проф. д-р. Іван Вовканич - Українське законодавство відносно захисту культурної національної спадщини

• Д-р. Роберт Гінделе - Дакійський комплекс у Малій Копані

• Д-р. Сіладі Левенте - Етнографічні цінності у міжнародному контексті

• Д-р. доцент Михайло Зан – Культурна спадщина Закарпаття. Небезпеки та способи захисту. Перспективи досліджень.

• Д-р. Єгар Діана – Історичні пам’ятки в архівних документах

•Д-р. Георге Вултуреску - Захист письмової культури, оригінального творення в повіті Сату-Маре.

•Олена Барнуцю, д-р. Імола Кіш - Історичний центр міста Сату- Маре - видатні об’єкти архітектури Трансільванії на рубежі XIX-XX століть

• Д-р. Джордже Тодуца - Міркування щодо відновлення нерухомої спадщини в  муніципалітеті Сату-Маре

• Мірча Драган – Втручання в оригінальність фасадів в  зонах охорони. Деякі міркування з точки зору чинного законодавства.
1.    Turţ, 7 septembrie 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile arheologice, istorice, etnografice puse la dispoziţia reprezentanţilor bisericii au fost obţinute în urma cercetărilor  bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Drd. Liviu MARTA – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Dr. Liuba HORVAT, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 28 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii bisericilor au avut ocazia să angajeze discuţii cu specialiştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural ecleziastic. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului bisericesc păstrat încă în zonă.

2.    Turţ, 10 septembrie 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor administraţiei locale şi bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile istorice puse la dispoziţia participanţilor au fost obţinute în urma cercetărilor bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Drd. Liviu MARTA – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Dr. Liuba HORVAT, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 40 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii administraţiei locale şi bisericeşti din zona fostului comitat Ugocea au avut ocazia să angajeze discuţii cu specialiştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului păstrat încă în zonă.

3.    Turulung, 20. 09. 2007
Seminarul a avut drept scop informarea reprezentanţilor bisericeşti asupra valorilor patrimoniale pe care le au în proprietate sau le administrează. Informaţiile istorice puse la dispoziţia reprezentanţilor bisericii au fost obţinute în urma cercetărilor bibliografice, de arhivă şi de teren din zona fostului comitat Ugocea, realizate în etapele anterioare.
Au fost susţinute următoarele lucrări de informare asupra patrimoniului cultural:
–    Mircea DRĂGAN, expert Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Legislaţia culturală privind patrimoniul cultural naţional
–    Dr. Robert GINDELE – Descoperiri arheologice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea
–    Drd. SZILÁGYI  Levente, TOTH Zoltán, Patrimoniul etnografic din fostul comitat Ugocea
–    Diana IEGAR, Tamás SÁRÁNDI – Patrimoniul istoric, laic şi religios,  din fostul comitat Ugocea
Celor 30 de participanţi le-au fost înmânate materiale de informare asupra patrimoniului cultural din zona fostului comitat Ugocea şi asupa legislaţiei din domeniul patrimoniului cultural naţional:
–    CD-ROM conţinând legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional.
–    Pliante informative asupra siturilor arheologice, monumentelor istorice şi patrimoniului etnografic al zonei fostului comitat Ugocea (în limbile română, maghiară şi ucraineană)
Reprezentanţii bisericilor au avut ocazia să angajeze discuţii cu speciliştii asupra problemelor concrete, legislative sau de altă natură, cu care se confruntă în calitate de administratori sau proprietari de patrimoniu cultural. Au fost interesaţi să descopere rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul acestui proiect, care au îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre zona fostului comitat, despre cantitatea şi calitatea patrimoniului păstrat încă în zonă.

Întrebări frecvente       
місцезнаходження


Повітовий Музей Сату-Маре
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email:[email protected]

Цілісні подробиці
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.