Case şi Gospodării ţărăneşti


Gherţa Mică - Casa evreiască

Datorită transformărilor sociale, marea majoritate a cetăţenilor tind să-şi modifice aspectul fizic, estetic şi nu în ultimul rând cel funcţional al locuinţei în care trăiesc.

Tămăşeni - Gospodărie

Casa de la Tămăşeni are o tipologie simplă, cu o singură cameră şi o tindă. Pe lungimea casei se află târnaţul, iar la capete acesta este prevăzut cu două nişe de dimensiunea unui geam.

Turţ - Gospodărie

Gospodăria este specifică satelor răsfirate din comitatul Ugocea. Materialele de construcţie bazate pe lemn au fost transpuse în jurul anilor 1920 într-o variantă mai îngrijită, mai migăloasă din punct de vedere al execuţiei meşteşugăreşti. 

Turulung - Gospodărie

În jurul anilor 1950 construcţiile din Turulung tindeau spre un confort mai sporit faţă de cele de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Velika Komjatij1

Este o casă de formă dreptunghiulară, compusă din două camere şi o tindă. Sistemul de construcţie este din potici, cu tencuială din lut, zugrăvită cu var.
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.