Malaja Kopanja

Este situată la poalele Muţilor Vinogradov, pe malul drept al Tisei, fiind despărţită prin Muntele Negru de centrul raional Vinogradov.
Populaţia este ucrainiană, marea majoritate fiind greco-catolici.
Ca dispunere, localitatea este de mixtă, fiind formată dintr-o stradă principală lungă, din care pornesc străzi mici. Există numerose locuinţe ce sunt răsfirate pe dealuri. Străzile sunt iluminate, dar nu au canalizare sau spaţii verzi.
Clădirile de interes public sunt: Biserica greco-catolică, Primăria, Dispensarul şi două magazine.
Teritoriul aşezării cuprinde teren arabil, păşuni (inclusiv cea mai mare parte a luncii Tisei), fâneţe, livezi, păduri.

Arheologie


Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.