Hija

hijaKistarna (lb. maghiară), Tarna Mică (lb. română), Torna, Tharna (lb. latină)
Localitatea apare prima dată sub forma Kis Tarna, în veacul al XVII-lea, mai precis într-un document din anul 1629, însă acesta nu exclude faptul ca localitatea să datează cel puţin din secolul al XIV-lea, când apare menţionată localitatea Tarna românească (villa valachalis)
În anul 1748 localitatea avea 48 de locuitori, în 1792 avea 193 locuitori, în anul 1806 avea 289 locuitori, în mare majoritate români, după cum spune Antoniu Szirmai într-o carte apărute în 1805.
În 1865 localitatea era majoritar ucraineană având 581 locuitori. Astăzi (2002) populaţia numără 1662 locuitori în majoritatea covârşitoare ucraineni, amintireahija românilor păstrând-o o „uliţă a românilor” şi cei câţiva bătrâni care mai ştiu româneşte.
Din punct de vedere religios 67% din populaţie este ortodoxă, 32,5% greco-catolică, şi 40 persoane nazariteni.
Toponimele actuale ale hotarelor sunt următoarele: Iura, Modenjanoroga Iona, Iolobena, Bursnceana, Harkai, Kornet (vechi toponimic amintit încă din secolul al XVIII-lea) Goianele, Bila Hurka, Serednij Hor, Zapodene, Dubnya, Cerenenu, Perhaci. Există 509 gospodării, aşezate pe 11 străzi.
Dintre obiectele interesante putem aminti cele două muzee, unul deschis la şcoală şi celălat la Casa de Cultură, care adăpostesc obiecte reprezentative pentru cultura materială şi spirituală din trecut. Trebuie remarcate frumoasele costume populare, aproape identice cu cele din zona localităţilor Tarna Mare, Batarci, Turţ.

Biserici


Arheologie

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.