Salanki

Localitatea se află la 18 km nord de Vinogradiv (Nagyszőllős), pe cursul pârâurilor Borza (Borzsa) şi Salva (Szalva), în zonă de şes.
Numărul locuitorilor este de 3112 din care 98% sunt maghiari, şi 2% ucraineni. Jumătatea locuitorilor este de religie calvină, iar cealaltă jumătate greco-catolică.
Prima menţiune a satului este din anul 1332 în registrele dijmei papale. Localitatea a fost în posesia neamului Gut-Keled, ramura Kun de Rozsály. În lipsa descendenţilor, familia a dispărut în cursul secolului al XVII-lea, astfel, satul a ajuns în posesia familiei Barkóczy, iar la începutul secolului al XVIII-lea, prin căsătorie, la familia Károlyi. Satul a fost ars în iunie 1657, în cursul expediţiei de răzbunare armatei poloneze împotriva principelui Transilvaniei Gheorghe Rákoczi al II-lea. Satul este cunoscut ca locul ultimei diete a curuţilor organizate între 11 şi 18 februarie 1711. Principele Francisc Rákoczi al II-lea de aici a pornit în Polonia, ca, datorită păcii încheiate, să nu mai întoarcă în ţară.
Satul a fost ars din nou în 1717 de tătari, cu această ocazie şi castelul de la margine a fost devastat, nefiind reconstruit ulterior.
Obiective turistice: biserica reformată gotică şi curia Zselinszky (sec. 19).

Biserici

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.