Biserici


Băbeşti - Biserica reformată

Construirea unui nou edificiu de cult a debutat în 1858.

Batarci - Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”

Construcţia edificiului de cult a început în anul 1865 şi s-a prelungit pe parcursul a 25 de ani.

Biserica reformată Şalanki

Conform primei menţiuni al localităţii din registrul papal al dijmei pentru anul 1332, biserica satului a fost dedicată Tuturor Sfinţiilor.

Bocicău - Biserica ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica ortodoxă din Bocicău a fost construită între anii 1901-1904, pe locul unei biserici din lemn anterioare.

Cidreag - Biserica greco-catolică „Înălţarea Domnului”

Podoaba bisericii este iconostasul, care provine din biserica anterioară din lemn.

Cidreag - Biserica romano-catolică „Sfânta Familie”

Clădirea bisericii romano-catolice din Cidreag, cu hramul “Sfânta Familie”, a fost iniţial o simplă casă de locuit.

Comlăuşa - Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”

Biseica a fost construită între anii 1872-1880 pe locul unei vechi bisericuţe din lemn.

Dobolţ - Biserica reformată

A fost construită în secolul al XIX-lea, în jurul edificiului de cult din lemn anterior, dărâmat la terminarea lucrărilor.

Gherţa Mare - Biserica “Adormirea Maicii domnului”

Biserica ortodoxă a fost construită în anul 1893, conform datei inscripţionate pe acoperişul turnului.

Gherţa Mică - Biserica „Naşterea Maicii Domnului”

Edificiul a fost construit între anii 1868-1873, pe locul unei vechi biserici din lemn. Tradiţia locală spune că lemnul rezultat din dezafectarea bisericii a fost folosit pentru realizarea unei mori de apă în localitate.

Giula - Biserica reformată

Construită din piatră în secolul al XV-lea, biserica reformată din Giula este unul dintre cele mai importante şi mai vechi monumente ecleziastice de pe teritoriul fostului comitat Ugocea.

Halmeu - Biserica reformată

Halmeu este una dintre cele mai vechi localităţi din fostul comitat Ugocea. Prima menţiune a denumirii satului datează încă din 1217, în Registrul de la Oradea, când patru localnici sunt supuşi probei fierului.

Hija - Biserica “Sf. Dimitrie Martirul”

Biserica din Hija a început să fie construită în anul 1865, fiind terminată deja în 1886. A fost închinată Sf. Dimitrie Martirul.

Korolevo - Biserica romano-catolică

Biserica satului are mai multe faze de construcţie. Primul edificiu de cult romano-catolic a funcţionat în evul mediu până în 1560.

Novoseliţa - Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, datând din secolul al XVII-lea, se găseşte în centrul localităţii Novoseliţe şi este considerat unul dintre cele mai  valoroase monumente arhitectonice din Ucraina.

Porumbeşti - Biserica greco-catolică „Înălţarea Domnului”

Biserica actuală a fost construită în 1836, în stil clasic.

Porumbeşti - Biserica romano-catolică „Sf. Emeric”

Renovarea edificiului a avut loc în anul 1767. Este posibil ca unele părţi ale bisericii medievale să fi fost refolosite.

Turţ - Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica aşezată pe una dintre cele şapte coline ale satului domină împrejurimile prin forma sa zveltă şi elegantă.

Turulung - Biserica reformată

La sfârşitul evului mediu biserica medievală a fost preluată de către protestanţi. În anul 1743, şvabii catolici colonizaţi în sat au preluat edificiul prin mijlocirea familiei Perényi.

Turulung - Biserica romano-catolică „Înălţarea la cer a Sfintei Fecioare”

Biserica medievală a satului a devenit reformată pe parcursul secolului al XVI-lea.

Veliki Komiate - Biserica „Sfântul Duh”

În 1860, după mai puţin de un secol de la construirea primei biserici din piatră a satului, enoriaşii au hotărât construirea unui nou edificiu de cult. Realizarea acestui plan a fost tergiversată pe durata a mai mult de 40 de ani.

Veliki Komiati - Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail”

În anul 1574, localitatea Veliki Komiate este deja menţionată ca parohie distinctă. Prima amintire a unei biserici în sat datează din 1751, când se menţionează edificiul construit din lemn.
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.: 004 0261 737526
Fax.: 004 0261 768761
Email: [email protected]

Detalii Complete
Proiect finanţat
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.